Home Home Home
         Informare > Cursuri, concursuri, examene > Concursuri
 


 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  Pagina 1 din 34  
 • Procesul Verbal privind selecţia pentru pozitia de expert financiar precum și pentru pozitia unui post de expert contabil pentru managementul PROGRAMULUI RO19 INIȚIATIVE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
  Publicat la data: 18-12-2014

 • ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE SELECŢIEI DE EXPERT EXPERT SĂNĂTATE PUBLICĂ (INCLUSIV MONITORIZARE ŞI EVALUARE) PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI “PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII ȘI DEFINIREA CADRULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SĂNĂTATE”, SMIS 51646 – PROBA INTERVIU ŞI REZULTATE FINALE
  Publicat la data: 17-12-2014

 • ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL CONTESTAŢIEI LA SELECŢIA DE EXPERT SĂNĂTATE PUBLICĂ (INCLUSIV MONITORIZARE ŞI EVALUARE) PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI ”PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII ȘI DEFINIREA CADRULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SĂNĂTATE”, SMIS 51646
  Publicat la data: 16-12-2014

 • Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante, după cum urmează:- 1 post consilier pentru afaceri europene - Unitatea de implementare și coordonare programe – Compartiment financiar, 1 post consilier pentru afaceri europene - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică - Unitatea de politici, supraveghere și monitorizare boli transmisibile
  Publicat la data: 15-12-2014

 • ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE SELECŢIEI DE EXPERT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI “PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII ȘI DEFINIREA CADRULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SĂNĂTATE”, SMIS 51646 – PROBA DOSARELOR
  Publicat la data: 12-12-2014

 • ANUNȚ SELECTIE pentru un expert sănătate publică (inclusiv monitorizare şi evaluare) în cadrul Unității de Implementare și Coordonare Programe pentru implementarea proiectului „Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate”, SMIS 51646, finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
  Publicat la data: 24-11-2014

 • ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE SELECŢIEI DE EXPERŢI PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI “PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII ȘI DEFINIREA CADRULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SĂNĂTATE”, SMIS 51646
  Publicat la data: 14-11-2014

 • Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
  Publicat la data: 07-11-2014

 • ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE SELECŢIEI DE EXPERŢI PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI “PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII ȘI DEFINIREA CADRULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SĂNĂTATE”, SMIS 51646 – PROBA DOSARELOR
  Publicat la data: 05-11-2014

 • Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii temporar vacante, după cum urmează : Birou Elaborare, avizare acte administrative, reglementare legislație europeană Direcția Generală Reurse Umane, Juridic și Contencios
  Publicat la data: 27-10-2014

 • Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate