Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 >>  Pagina 1 din 3  
 
Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute.
Contact: dr. Benoni Țigăniuc
021.3072.591
Afisat de la 23-07-2015 pana la 02-09-2015
ordin modif 867
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.
Contact: Aurelia Dreve
021.3072.586
Afisat de la 16-07-2015 pana la 26-08-2015
HG si NF HG transa III 2016
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor commune international prevazute in Lista cuprinzand denumirile commune international corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de Sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Contact: Costin Iliuta
021.3072.665
Vlad Negulescu
021.3072.665
Afisat de la 16-07-2015 pana la 26-08-2015
Ordin Protocoale 06 07 2015 fara avizatori
Referat comun
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr.1043/2010 si a Anexei nr.1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public
Contact: Elena Zenoaga
021.3072.651
Afisat de la 15-07-2015 pana la 25-08-2015
modificari la ordinul 1043
bvc cu formule corecte
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 720 / 19.06.2014 privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei
Contact: Dr. Boloagă Claudia
021.3072.527
Afisat de la 14-07-2015 pana la 24-08-2015
OMS modificare OMS nr. 720 - 2014 Comitet verif. eliminare rujeola si rubeola
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate