Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 5 >>  Pagina 1 din 6  
 
Ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice.
Contact: Iuliana Costin
021.3072.603
Afisat de la 30-04-2015 pana la 10-06-2015
OMS concurs comitet director
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea anexei nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.
Contact: Costin Iliuta
021.3072.665
Afisat de la 29-04-2015 pana la 09-06-2015
Ordin Norme Coca 2015 BC
referat comun modificare Ordin Norme 2015 BC
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1782/576 /2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Contact: Costin Iliuță
021.3072.665
Afisat de la 22-04-2015 pana la 02-06-2015
referat comun modificare Ordin 1782 20 04 2015 final
Ordin modif 1782 20 04 2015 final
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Contact: Isăilă Monica
021.3072.575
Afisat de la 21-04-2015 pana la 01-06-2015
Ordin transplant
referat ordin transplant
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015
Contact: Monica Isaila
021.3072.575
Afisat de la 20-04-2015 pana la 29-05-2015
NF taxe RNDVCSH-2015
Proiect HG taxe 2015 MI
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate