Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 >>  Pagina 1 din 4  
 
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
Contact: Cristina Ioniţă
021.3072.536
Cristina Spoeală
021.3072.550
Afisat de la 21-10-2016 pana la 01-12-2016
17102016 - ORDIN
17 10 2016-OMS Completare si modificare Anexa 1 si ANEXA 2 -referat
17 10 2016-Anexa- Anexa 1si 2 Ordin
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Ministrul Sănătăţii,
Contact: Mihai Farcaş
021.3072.579
Afisat de la 21-10-2016 pana la 01-12-2016
Referat
Ordin
Norme de aplicare L 46
anexe 1-8
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Contact: Petru Melinte
021.3072.591
Afisat de la 21-10-2016 pana la 01-12-2016
Referat de aprobare proiect OMS 482pps
proiect modificare OMS 482 pps
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016
Contact: Mihaela Bardos
021.3072.506
Afisat de la 20-10-2016 pana la 30-11-2016
NF 20.10.2016
proiect de modif HG 206 20. 10 2016
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017
Contact: Valentina Diaconu
0372309187
Afisat de la 14-10-2016 pana la 25-11-2016
Nota fundamentare
modificare HG 161-2016
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate