Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 >>  Pagina 1 din 4  
 
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Contact: Irina Gresaru
021.3072.547
Afisat de la 30-09-2014 pana la 10-11-2014
referat aprobare
Ordin modif OMS 1275
C2-MS-01102014
Anexa 2
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă și de asistent medical în regim independent
Contact: Mircea Timofte si Catia Murgescu
telefon: 021.3072.611
Afisat de la 29-09-2014 pana la 07-11-2014
referat regim independent 1
Ordin aprobare norme metodologice
norme bune practica ind
formulare independent
Anexa 1 Servicii
Anexa 1 Servicii
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Contact: Dr. Costin Iliuță
021 3072 667
Afisat de la 24-09-2014 pana la 05-11-2014
proiect hg pt modificare hg 720 -23.09.2014
Nota de fundamentare hg pentru modificare hg 720-23.09.2014-1
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Contact: Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 25-09-2014 pana la 05-11-2014
NF 03092014
HG modif.anexa 15 din HG 1705 3 sept 2014
Anexa 03.09.2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora și pentru aborgarea Ordinului ministrului sănătății nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora
Contact: Daniel Niculescu
021.3072.646
Afisat de la 25-09-2014 pana la 05-11-2014
ordin modificare OMS 1079
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate