Home Home Home
         Legislatie > Dezbateri publice
 


ANUNȚ

 

 

 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 16 martie 2015, ora  13.00 la sediul Ministerului Sănătății, o dezbatere publică având ca temă proiectul  de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.  400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015.        

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, la adresa de email:   <mailto:propuneri@ms.ro> propuneri@ms.ro, până la data de 16.03.2015, cu  specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data  trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;   

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email:   <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 16.03.2015, ora 10.00;   

 Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.   

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute    

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de  persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului, participanții se vor  prezenta.    

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)  dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la  cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act  normativ în discuţie;”.        

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro>  www.ms.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională. 

 
Minuta 16 martie 2015
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate