Home Home Home
         Autorizaţii > Abilitări şi notificări
 

Ministerul Sanatatii
FORMULAR DE NOTIFICARE
pentru schema de intercomparare
  
(alegeti schema din lista; daca nu exista, va rugam sa completati campul din dreapta)

1. Date despre solicitant (societatea / firma care solicita notificarea)
Denumirea:
Tara:
Adresa
Telefon:
Fax:
Nr. de inregistrare
la Registrul Comertului
e-mail:

2. În regulamentul de organizare si functionare sau în obiectul de activitate nregistrat la registrul comertului figureaza si "furnizarea de servicii de administrator de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale sau de administrator/organizator de programe de evaluare externa de calitate":
Da
Nu

3. Domeniul schemei de intercomparare oferite, inlusiv o scurta descriere a specificatiilor corespunzatoare schemei (din prospect)


4. Certificat de acreditare ISO 43-1
Da
NU
În curs de implementare
Nr.:
emis de:
la data de:    
valabil pâna
la data de:
   


5. Sistem de management al calitatii, certificat ISO 9001:2000:
Da
Nu
În curs de implementare

Certificat nr.:
emis de:
la data de:    
valabil pâna
la data de:
   
(inclusiv pentru procesul de furnizare de materiale de referinta si/sau testare, precum si pentru procesul de administrare de scheme de intercomparare)

1 6. Producatorul/producatorii si, daca este cazul, distribuitorul/distribuitorii de materiale de referinta si/sau de testare utilizate pentru schema de intercomparare sunt (pentru fiecare material de referinta/testare utilizat n schema):
Tipul:
Denumirea:
Tara:    (jud. se completeaza DOAR pentru România)
Adresa
Telefon:
Fax:
e-mail:


7. Certificat ISO 9001:2000 al producatorului si, daca este cazul, si al distribuitorului de la care sunt procurate materialele de referinta si/sau de testare:
Da
NU
În curs de implementare

Certificat nr.:
emis de:
la data de:    
valabil până
la data de:
   


8. Detin certificate de conformitate pentru fiecare material de referinta/testare utilizat n schema, eliberate de catre producator.

9. Declaratia solicitantului:
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile de mai sus sunt corecte.


(numele si prenumele conducatorului organizatiei solicitante)


Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate